Generalforsamling 2021

Generalforsamling. Kongsmark Strand 2021

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strand
d. 26. 06. 2021 kl.13.00 På Sortmejsevej nr. 9 i telt.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab. (du finder regnskab under dokumenter)
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Stier på Sløruglevej højeste numre. På gamle matrikelkort er der en sti mellem nr. 19 og 21. Denne sti er nedlagt og lagt til nr. 21.
   I stedet er der en ny sti på ca. 2 meters bredde, fra slut Sløruglevej over nr. 21’s grund, til hovedstien fra asfaltvejen til engene. Stien over nr. 21’s grund adskiller grunden nr. 22 og nr. 21. Der er hæk på begge sider af stien. Hækkene skal klippes således, at der altid er plads til, at 2 kørestole kan passere hinanden.Dette forslag stilles på foranledning af ejendomsmægler, for at sikre ny ejer af nr. 21 mod ændring af nuværende ovenfor beskrevne stiforhold.
   Forslaget blev vedtaget på generalforsamling 2020, men er ikke tinglyst. Derfor frem-sættes det igen til vedtagelse på generalforsamling, således at nuværende stiforhold er endeligt godkendt af Grundejerforeningen Kongsmark Strand og ejer af parcel nr. 21 på Sløruglevej.
 5. Indkomne forslag fra medlemmer
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer
 6. Budget 2021
  Bilag. Lægges på hjemmeside
 7. Valg til bestyrelsen
  Formand Jørgen Sønderbæk, ønsker ikke genvalg
  Josip Pajic, Sløruglevej 19. Styrer vores hjemmeside. Modtager ikke genvalg, men vil gerne fortsat styre hjemmesiden.
 8. Valg af revisor – vælges på ulige år
  Peter Christensen Sortmejsevej 2 er valgt revisor. Modtager genvalg.
 9. Valg af suppleant / suppleanter
 10. Evt.

 

Andet info

Efter generalforsamling 2020 blev der talt om, at vi måske kunne bruge mere socialt samvær. Nogle af vi ”gamle” i grundejerforeningen fortalte, at vi i nul-lerne altid havde fest i telt om aftenen, hvor der var afholdt generalforsamling.

Man blev enige om, at det prøver vi at lægge op til 2021. Derfor opstilles der telt i haven hos Niels, Sortmejsevej nr. 9. Teltet anvendes til generalforsamlin-gen og aftenfesten med musik fra anlæg.

Vi nødt til at have tilmelding til festen. Festudvalget sørger for bestilt mad. Drikkevarer medbringes. Prisen holdes til pris 150 kr. per person for buffet med 3 forskellige stege og 5 gange tilbehør pr. person, samt kaffe/te senere på afte-nen. Engangsservice forefindes, men medbring selv bestik. Vi skal være mindst 18 for at festen kan holdes på 150 kr. pr. person. Seneste tilmelding d. 12. juni på jrgsnbk@gmail.com Jørgen Sønderbæk, eller personlig på adressen Sortmej-sevej 23.

Når vi ved om festen afholdes (lægges op på hjemmesiden under ”nyt”) kan der betales på MobilePay 30322393, eller kontant til Jørgen Sønderbæk.

Man kan godt deltage i festen, uanset deltagelse i generalforsamling.

 

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsmark Strand

Skriv et svar

Rul til toppen