Om grundejerforeningen
Kongsmark Strand

Grundejerforeningen Kongsmark Strand omfatter grundene ved Sortmejsevej og Sløruglevej, samt et større fællesareal overfor disse veje. Antallet af huse – grunde – er 46, som alle er medlemmer af grundejerforeningen.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser vedrørende grundene og fællesarealet. Grundejerforeningen sørger derfor for vejenes vedligeholdelse, pasning af fællesarealet – græsslåning, vedligehold af mindre fodboldbane, en krolfbane/spil, en petan’bane og beskæring af læhegn omkring fællesarealet. Til dækning af udgifter til dette indkræves et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling i juni måned.

Grundejerforeningen kan også være tovholder ved fx en fælles fest i foreningen, et loppemarked, samt sammen med andre foreninger i området, arbejde for fælles projekter omfattende hele kyststrækningen, fx offentlige vejforbindelser, fiberlægning, rensning af strand for tang etc.

Grundejerforeningen Kongsmark Strand er tovholder og tilsynsførende med en offentlig hjertestarter, indkøbt af 5 grundejerforeninger i fællesskab. Hjertestarteren hænger centralt for alle foreninger, i carport ved Sortmejsevej nr. 1. Hjertestarteren blev anskaffet i foråret 2018.

Her kan du se kortet over GF Kongsmark Strang. Foreningen befinder sig indenfor de røde felt.
Det røde hjerte angiver pladsering af den fælles hjertestarter.
Rul til toppen