Åbn indlæg

Referat & Ekstraordinær generalforsamling

Referat Generalforsamling & Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Referat af Generalforsamling d. 26.06.2021 findes nu under dokumenter.

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 7. August. Kl. 13.00 på fællesarealet ved Peetang banen.

 

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsmark Strand

Åbn indlæg

Seneste nyt vedr. Fibia’s gravearbejde

Seneste nyt vedr. Fibia's gravearbejde - OPDATERET

Svar fra Fibia den. 13. jul. 2021:

"Hej Jørgen
 
Tak for din henvendelse.
Jeg beklager din lange ventetid.
Entreprenøren har meddelt, at dette ville blive reetableret efter færdiggørelse af etableringsprojektet i området.
Derefter gennemgås det offentlige område med kommunen for godkendelse. Dette sker typisk ca. 3 måneder efter afsluttet projekt.
Drejer dette sig om privat vej og er der stadig ikke sket noget, kan du besvare denne mail, gerne med opdaterede billeder så manglerne er tydelige.
 
Du ønskes en god dag."

________________________________

Seneste nyt vedr. sagen hos Fibia

Der er i dag sendt yderligere information og billedmateriale til Fibia's kundeservice.
Fibia er informeret om, at vi vil få plæneklipperen ødelagt (kniven) ved at klippe hen over den dårligt tildækkede (afsluttede) nedgravning af fiber. Og at vi vil gerne have udført en meget bedre afslutning af gravearbejdet i vores græsrabat langs vejene.
Det er nu Jørgen som har dialogen med Fibia.

Vi håber der sker noget, således den dårlige afslutning af gravearbejdet ændres til noget vi kan være tilfreds med.
Vi vil holde jer opdateret her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsmark Strand

 

I kan se alle billeder her:

Åbn indlæg

Generalforsamling 2021

Generalforsamling. Kongsmark Strand 2021

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Kongsmark Strand
d. 26. 06. 2021 kl.13.00 På Sortmejsevej nr. 9 i telt.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab. (du finder regnskab under dokumenter)
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Stier på Sløruglevej højeste numre. På gamle matrikelkort er der en sti mellem nr. 19 og 21. Denne sti er nedlagt og lagt til nr. 21.
   I stedet er der en ny sti på ca. 2 meters bredde, fra slut Sløruglevej over nr. 21’s grund, til hovedstien fra asfaltvejen til engene. Stien over nr. 21’s grund adskiller grunden nr. 22 og nr. 21. Der er hæk på begge sider af stien. Hækkene skal klippes således, at der altid er plads til, at 2 kørestole kan passere hinanden.Dette forslag stilles på foranledning af ejendomsmægler, for at sikre ny ejer af nr. 21 mod ændring af nuværende ovenfor beskrevne stiforhold.
   Forslaget blev vedtaget på generalforsamling 2020, men er ikke tinglyst. Derfor frem-sættes det igen til vedtagelse på generalforsamling, således at nuværende stiforhold er endeligt godkendt af Grundejerforeningen Kongsmark Strand og ejer af parcel nr. 21 på Sløruglevej.
 5. Indkomne forslag fra medlemmer
  Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer
 6. Budget 2021
  Bilag. Lægges på hjemmeside
 7. Valg til bestyrelsen
  Formand Jørgen Sønderbæk, ønsker ikke genvalg
  Josip Pajic, Sløruglevej 19. Styrer vores hjemmeside. Modtager ikke genvalg, men vil gerne fortsat styre hjemmesiden.
 8. Valg af revisor – vælges på ulige år
  Peter Christensen Sortmejsevej 2 er valgt revisor. Modtager genvalg.
 9. Valg af suppleant / suppleanter
 10. Evt.

 

Andet info

Efter generalforsamling 2020 blev der talt om, at vi måske kunne bruge mere socialt samvær. Nogle af vi ”gamle” i grundejerforeningen fortalte, at vi i nul-lerne altid havde fest i telt om aftenen, hvor der var afholdt generalforsamling.

Man blev enige om, at det prøver vi at lægge op til 2021. Derfor opstilles der telt i haven hos Niels, Sortmejsevej nr. 9. Teltet anvendes til generalforsamlin-gen og aftenfesten med musik fra anlæg.

Vi nødt til at have tilmelding til festen. Festudvalget sørger for bestilt mad. Drikkevarer medbringes. Prisen holdes til pris 150 kr. per person for buffet med 3 forskellige stege og 5 gange tilbehør pr. person, samt kaffe/te senere på afte-nen. Engangsservice forefindes, men medbring selv bestik. Vi skal være mindst 18 for at festen kan holdes på 150 kr. pr. person. Seneste tilmelding d. 12. juni på jrgsnbk@gmail.com Jørgen Sønderbæk, eller personlig på adressen Sortmej-sevej 23.

Når vi ved om festen afholdes (lægges op på hjemmesiden under ”nyt”) kan der betales på MobilePay 30322393, eller kontant til Jørgen Sønderbæk.

Man kan godt deltage i festen, uanset deltagelse i generalforsamling.

 

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsmark Strand

Åbn indlæg

Vores hjertestarter har været i brug

Vores hjertestarter har været i brug

Vores hjertestarter har været i brug. Den blev hentet af en hjerteløber natten til d. 6. 4. 2021, som følge af formodet hjertestop. Dette fik jeg besked om d. 8. 4. 2021 fra Trygfondens hjerteløber projekt pr. mail.

Hjertestarteren er leveret tilbage uden elektroder, fordi elektroderne har været i brug. Vi får ikke noget at vide om, hvordan patienten har det. Vi kan kun ønske patienten god bedring.

Der er bestilt nye elektroder, og når jeg har elektroderne, bliver hjertestarteren sat tilbage i varmeskabet. Herefter melder jeg tilbage til Trygfondens hjertestarter projekt, at hjertestarteren er klar til brug. De sørger så for, at hjertestarteren igen kan ses på www.hjertestarter.dk kortet.

Region Sjælland yder økonomisk hjælp til genkøb af elektroder og evt. batterier. Det vidste jeg ikke og blev derfor glædelig overrasket.

Med venlig hilsen
Jørgen Sønderbæk
Grundejerforeningen Kongsmark Strand

Åbn indlæg

Udført arbejde i forbindelse med fiber nedgravning

Udført arbejde i forbindelse med fiber nedgravning

Der nedgravet kabler til fiber på begge veje, Sløruglevej og Sortmejsevej.
Arbejdet er ringe afsluttet - store sten, huller og meget ujævnt.
Hans Jørgen har henvendt sig til firmaet, med billeder, og påpeget den ringe afslutning.
Firmaet har svaret, at der kommer et hold med muld, river etc. De skal rette af, fjerne sten og så græs igen.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsmark Strand

Åbn indlæg

Opkrævning af kontingent for året 2021

Opkrævning af kontingent for året 2021

Til alle medlemmerne af Grundejerforeningen Kongsmark Strand Opkrævning af kontigent for året 2021 – kr. 800 pr. grund.
Bedes indbetalt på foreningens konto, med angivelse af vejnavn og nummer.

Kontingentet bedes indbetalt inden 15. april 2021.

Find hele dokumentet samt bankoplysninger her under dokumenter

OBS: Husk du skal være logget på for at kunne se dokumenter.

 

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Kongsmark Strand

Åbn indlæg

Facebook gruppe til grundejerforeningen

Facebook gruppe

Der er oprettet en lukket Facebook gruppe til grundejerforeningen Kongsmark Strand.

Siden er tiltænkt alle i Kongsmark Strand grundejerforeningen, og er en privat gruppe.
Her kan deles informationer, aktiviteter, salg/køb/bortgive, oplevelser ol. som er relevante.

Der skal svares på et spørgsmål, inden man kan blive lukket ind.
Når anmodningen er gennemgået, vil man få besked på Facebook at man nu er en del af gruppen.
På den måde sikre vi at det kun er relevante personer fra foreninger der får adgang.

Foreningen ønsker ikke, at siden skal anvendes kommercielt.
Vi forbeholder os retten til at slette opslag, som vurderes upassende og uforenelige intentionen med siden.

Husk at det er helt frivilligt at være en del af denne gruppe.
Vi vil stadig anvende hjemmesiden til at kommunikere vigtige informationer, tiltag m.m. 

Du kan se siden her: https://www.facebook.com/groups/gfkongsmarkstrand/

 

De bedste hilsner

Grundejerforeningen
Kongsmark Strand

Åbn indlæg

Tilbud på Brænde & Træpiller

Tilbud på Brænde & Træpiller

Står du og skal til at købe brænde eller træpiller?
Her er et godt tilbud med gode priser:
 
BRÆNDE
Bøg kr 580.- pr. skm.
Ask kr. 570.- pr. skm.

Mindste salg 3. skm.

 

TRÆPILLER
Størrelse 6 mm - dagspris.
Størrelse 8 mm - dagspris.

Alle priser er inkl. moms og Levering

Ønsker du at benytte dig af tilbuddet, så er du velkommen til at kontakte

Ove Jørgensen, Sløruglevej 17.

Navigation af indlæg

1 2
Rul til toppen